MERS-coronavirus (Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus)

Inleiding

Middle East respiratory Syndrome-coronavirus (MERS-coronavirus) kan luchtwegklachten en /of diarree veroorzaken. Bij immuungecomprimenteerde patiënten kan de ziekte zich ook presenteren als ernstige infectie zonder luchtwegklachten. Het reservoir voor MERS-coronavirus zijn dromedarissen. De exacte besmettingsweg is nog niet bekend. Wel is bekend dat dromedarissen MERS-coronavirus uitscheiden via de neus. Ook het drinken van rauwe dromedarismelk wordt afgeraden, omdat dit het virus kan bevatten. Mens-op-mens transmissie is mogelijk, maar wordt vooral gezien in de ziekenhuisomgeving en in beperkte mate onder directe gezinsleden.

Casusdefinitie verdacht geval*

Ieder individu met een respiratoire infectie met:

  •  koorts (ten minste 38 graden Celsius) én symptomen van een luchtweginfectie (niet per se een pneumonie; bijvoorbeeld kortademigheid en hoesten (1,2))

In combinatie met:

  • verblijf in een gebied (3) waar infectie met MERS-CoV opgelopen kan zijn, gedurende 14 dagen voor de aanvang van de symptomen én daar in een ziekenhuis is geweest, contact heeft gehad met zieken en/of in aanraking is geweest met (producten van) een dromedaris (4).

OF

  • persoon die de afgelopen 14 dagen voor aanvang van de klachten contact heeft gehad met een bevestigde MERS-CoV-casus met klinische verschijnselen.

OF

  •  onderdeel van een cluster van twee of meer epidemiologisch verwante gevallen met onbekende verwekker binnen een periode van twee weken met een noodzaak tot opname in een ICU, ongeacht reisgeschiedenis.

(1) Of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen.
(2) Een immuungecompromitteerde patiënt met een ernstige infectie van welke aard ook, die aan de epidemiologische criteria voldoet, is een verdacht geval en dient getest te worden op MERS-CoV.
(3) Midden-Oosten, vooral Jordanië, Saoedi Arabië, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten (Dubai)
(4) Indien onbekend is of een patiënt contact heeft gehad met zieken, in een ziekenhuis is geweest of contact heeft gehad met (producten van) een dromedaris, dan gelden de volgende klinische criteria: ieder individu met ernstige acute respiratoire infectie met: koorts (? 380C) of zoals genoemd bij voetnoot 1 en 2, én respiratoire symptomen én een infiltraat op een röntgenfoto van de longen, of ARDS.

Infectiepreventiemaatregelen

Patiënten verdacht voor MERS-coronavirus worden in strikte isolatie opgenomen.

Deelgebied
Moleculair
Materiaal

Nasopharynxswab en keelswab in UTM medium voor uitstrijken (aanwezig op SEH)  NB. GEEN E-swab insturen!, Sputum en indien mogelijk bronchoalveolar lavage (BAL) en fecessample in steriele container insturen.

Afnamemateriaal
Steriele container met schep

Steriele container

Stolbuis
UTM medium (voor aanvraag MERS)
Opmerkingen

Informeer bij verdenking van een verdachte patiënt met MERS-CoV direct de lokale GGD vanwege triage voor diagnostiek en de meldingsplicht groep A . De GGD overlegt met de LCI voor overleg over indicatie en uitvoering laboratoriumdiagnostiek.


Zie voor meer informatie:Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401