Borrelia burgdorferi (Lyme)

IgM en IgG antistoffen

Borrelia burgdorferi (Lyme) wordt door teken overgedragen en kan onder andere erythema migrans, artritis en neuroborreliose veroorzaken. Indien er sprake is van een erythema migrans is behandeling geïndiceerd en diagnostiek niet nodig. Diagnostiek naar Borrelia burgdorferi bestaat grotendeels uit het aantonen van IgM en IgG antistoffen. Een positieve screeningstest dient altijd geconfirmeerd te worden middels een immunoblot.

Interpretatie van de serologische reacties is afhankelijk van de klinische presentatie. Antistoffen kunnen pas na 4-6 weken ontstaan. Derhalve dient bij een ziekteduur korter dan 6-8 weken altijd serologie herhaald te worden. IgM antistoffen kunnen langdurig (tot een jaar) positief blijven. Solitair positieve IgM antistoffen, bij een ziekteduur langer dan enkele maanden, betreffen vaak een fout-positieve uitslag. IgG antistoffen kunnen geen onderscheid maken tussen een actieve dan wel doorgemaakte infectie. Herhalen van serologie is niet geïndiceerd om het effect van behandeling aan te tonen. Het vroegtijdig geven van antibiotica kan tevens interfereren met de opkomst van antistoffen.

Voor de diagnostiek naar neuroborreliose wordt gekeken naar de antistofproductie in de serum en liquor. Hiervoor dient altijd een liquor en een serum, afgenomen op dezelfde dag, ingestuurd te worden. In sommige gevallen bij verdenking Lymeziekte van de huid, Lyme artritis en sommige gevallen van neuroborreliose, is het verrichten van een PCR op Borrelia burgdorferi geïndiceerd.

Indicatie
Voor het aantonen van antistoffen tegen Borrelia burgdorferi (Lyme)
Deelgebied
Serologie
Techniek
Serologie
Doorlooptijd
2-8 werkdagen
Materiaal
Serum, liquor
Afnamemateriaal
Stolbuis
Liquorbuis
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Negatief, Positief
Opmerkingen
Indien de uitslag positief is, wordt een blot verricht ter confirmatie. De doorlooptijd wordt dan 1-2 weken. Bij het inzenden van liquor gelijktijdig serum afnemen en inzenden.

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401