Irregulaire antistoffen (indirecte Coombs)

Doorlooptijd
3 werkdagen
Materiaal
Serumbuis met gel EDTA-buis
Lab/sticker
BLRG met
vermelding van
naam, geb.
datum en BSN
op EDTA buis;
op serumbuis:
Labnr
Invoercode
IRRA
Verzendcondities
Bloedgroep buis:
ALTIJD NAAM GEB.DATUM EN BSN NUMMER VERMELDEN OP HET ETIKET. Materiaal (alle buizen afgenomen bij de pte) samen met het aanvraagformulier in witte beker plaatsen.
Bewaarcondities
8u 20-25°C
7d 2-8°C
Scope
M315
CH.BTG.02