Humaan metapneumovirus (HMPV)

PCR

Indicatie
Aantonen van HMPV RNA in respiratoire materialen
Deelgebied
Moleculair
Techniek
PCR
Doorlooptijd
2-5 dagen
Materiaal
Keeluitstrijk, sputum, bronchusspoelsel of BAL
Afnamemateriaal
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Negatief, Positief
Opmerkingen
Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401