Humaan herpes virus 6 (HHV6, zesde ziekte)

IgG antistoffen

Humaan Herpes Virus 6 (HHV6) is een DNA virus, welke via speeksel, placenta, bloedtransfusie en/of orgaandonatie kan worden overgebracht. Een primaire HHV6 infectie ontstaat meestal bij kinderen van 6-18 maanden, beginnend met hoge koorts zonder andere lokale klachten. Als de koorts gezakt is ontstaat een fijn maculopapulair exantheem beginnend in het gezicht en op de romp en zich hierna uitbreidend naar de armen en benen. Bij immuungecompromitteerden kan HHV 6 reactiveren. Diagnostiek naar HHV 6 bestaat uit serologie en PCR. IgM antistoffen ontstaan 4-7 dagen na infectie. Ook een viervoudige titerstijging van HHV6 IgG kan een infectie aantonen. HHV 6 kan tevens aantoonbaar zijn in de acute fase of bij een reactivatie in plasma of serum.
Indicatie
Voor het aantonen van antistoffen tegen humaan herpes virus type 6 (HHV6)
Deelgebied
Serologie
Techniek
Serologie
Doorlooptijd
1-2 weken
Materiaal
Serum
Afnamemateriaal
Stolbuis
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Negatief, Positief
Opmerkingen

Antistoffen bepaling zelden zinvol; alleen na overleg met arts-microbioloog.


Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401