Hepatitis D virus (HDV)

Antistoffen

Hepatitis D virus heeft de aanwezigheid van hepatitis B virus nodig. Hepatitis D virus kan een acute hepatitis B/D co-infectie, een acute hepatitis D superinfectie op een chronische hepatitis B infectie en een chronische hepatitis D/B infectie veroorzaken. Diagnostiek naar hepatitis D dient alleen ingezet te worden indien de patiënt HbsAg positief is.
Indicatie
Voor het aantonen van een infectie met Hepatitis D virus
Deelgebied
Serologie
Techniek
Serologie
Doorlooptijd
1-2 weken
Materiaal
Serum
Afnamemateriaal
Stolbuis
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Negatief, Positief
Opmerkingen

Eerst serologie naar hepatitis B virus inzetten. Indien deze negatief is, is serologie naar hepatitis D virus niet zinvol.


Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401