Tularemie (Francisella tularensis)

Algemene informatie

Francisella tularensis is een bacterie, welke tularemie veroorzaakt. Francisella tularensis komt in de natuur voor. Besmetting vindt plaats via het aanraken van besmette karkassen, beten van besmette dieren, teken, vliegen of muggen, ingestie van besmet water of inhalatie van aerosolen. In Nederland is Francisella tularensis bij hazen in o.a. Friesland aangetoond.

Tularemie kan asymptomatische verlopen tot een ernstige sepsis met multi-orgaanfalen afhankelijk van de hoeveelheid Francisella tularensis en de porte d'entree. In het begin veroorzaakt tularemie koorts, hoofdpijn, spierpijn en koude rillingen, gevolg door gewichtsverlies, malaise en lymfadenopathie. Bij besmetting via de huid ontstaat vaak de ulcero-glandulaire vorm, waarbij op de plaats van de primaire percutane besmetting een eschar met een verheven rode huidafwijking ontstaat met een centrale zwarte delle. Dit gaat bijna altijd gepaard met koorts. De primaire huidlaesie kan spontaan genezen, terwijl de lymfadenopathie blijft bestaan en op den duur kan abcederen. Tevens kan een glandulaire vorm ontstaan met lymfadenopathie zonder een primaire huidlaesie. Bij besmetting via besmet voedsel en/of water kan oro-pharyngeale tularemie ontstaan. Bij inhalatie van besmette aerosolen kan een luchtweginfectie ontstaan.

Deelgebied
Informatie

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401