Denguevirus

IgM en IgG antistoffen

Dengue is een Flavirus en wordt overgedragen door muggen. Er zijn vier type Denguevirussen. Dengue geeft een koortsende ziekte met malaise, hoofdpijn (met name retro-orbitaal) en spier-, bot- en gewrichtspijn. Op de eerste en tweede dag ontstaat vaak maculair exantheem. Na de eerste ziektedagen kunnen ook respiratoire-, gastro-intestinale klachten, leukopenie, trombocytopenie en leverenzymstoornissen ontstaan. In ernstige gevallen ontstaat Dengue hemorragische koorts syndroom en Dengue shocksydnroom.

Diagnostiek van een infectie met Denguevirus bestaat uit serologie. De eerste zeven ziektedagen is het NS1 antigeen aantoonbaar in serum. Deze heeft geen kruisreactiviteit met andere Flavivirussen. IgM antistoffen ontstaan tussen de vijfde en zevende ziektedag. IgM antistoffen kunnen kruisreageren met IgM antistoffen van andere Flavivirussen, derhalve is vaak een tweede serum, afgenomen 14 dagen na het eerste serummonster, nodig om een definitieve conclusie te kunnen trekken.

Indicatie
Voor het aantonen van een infectie met Denguevirus
Deelgebied
Serologie
Techniek
Serologie
Doorlooptijd
1-2 weken
Materiaal
Serum
Afnamemateriaal
Stolbuis
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Negatief
Opmerkingen
Graag de volgende informatie vermelden bij de aanvraag:


  • Reisanamnese (land en wanneer verblijf)

  • Vaccinatie tegen gele koorts


Denk naast Denguevirus ook aan Zikavirus en Chikungunya als verwekker van het ziektebeeld. Deze zijn tevens aan te vragen middels serologie.


Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401