Covid-19 serologie

Doorlooptijd
1 werkdag
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
Negatief
Materiaal
Serumbuis met gel
Lab/sticker
MMB
Minimale hoeveelheid
200 ul
Bewaarcondities
7 dagen: 20-25°C
28 dagen: 2-8°C
1 jaar: -70°C
Scope
M251