CD4+/CD8+ ratio (niet op vrijdag afnemen)

Doorlooptijd
5 werkdagen
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
volwassene
Ref.waarden (Aantal*10e9/l)
Lymfocyten totaal: 1.26-3.29
T-cellen (CD3): 0.86-2.49
-CD4 (helper cellen): 0.56-1.49
-CD8 (suppr/cytotox.cellen): 0.26-0.99
CD4/CD8 ratio: 1.01-3.99
B-cellen (CD19): 0.06-1.00
NK-cellen (CD3-, CD16+56+): 0.04-0.39
Ref.waarden (%)
T-cellen (CD3): 60-85
-CD4 (helper celler): 35-60
-CD8 (suppr/cytotox. cellen): 15-40
B-cellen (CD19): 5-25
NK-cellen (CD3-, CD16+56+): 10-55
Materiaal
EDTA-buis
Lab/sticker
Sanquin
Verzendcondities
(formulier 10, aanvraagcode P006)
Minimale hoeveelheid
4 ml
Bewaarcondities
1d 15-25°C
Scope
M005