CD-tect*

Doorlooptijd
12 werkdagen
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
≤ 1,7%
afkapwaarde: 2,0%
Een CDT-N-Latex IFCC
resultaat >2% valt met 95%
zekerheid buiten het
referentiegebied en kan wijzen
op overmatig en riskant
alcoholgebruik (ORAG)
Materiaal
2x Serumbuis met gel
Lab/sticker
Meander Medisch Centrum
Invoercode
CDTE
Bron
CDT-N-latex IFCC
Scope
M040