BRMO (Bijzonder Resistent Micro-Organisme)

Kweek

Onder BRMO, vallen o.a. :
  • ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase)
  • CRE (Carbapenem Resistente Enterobacteriaceae)
  • VRE (Vancomycine Resistente Enterococcen)
Indicatie
Aantonen van BRMO in verschillende patiëntenmaterialen
Deelgebied
Bacteriologie
Techniek
Kweek
Doorlooptijd
2-5 dagen
Materiaal
Uitstrijk van neus, keel, wonden, rectum, sputum, feces of urine
Afnamemateriaal
Steriele container met schep

Steriele container

ESwab

Urinekweek

Faecal swab
Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Greinerbuis
Bewaarcondities
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden
Geen ESBL/ geen BRMO/ geen VRE en geïsoleerde stam
Opmerkingen
Voor screening na bezoek buitenland (NB. denk ook aan MRSA); rectumkweek insturen en wondkweek indien wonden aanwezig, catheterurine indien CAD aanwezig en sputum indien sputum aanwezig. Voor screening na eerdere positieve bevinding in ieder geval rectumkweek insturen. Overige kweken afhankelijk van eerdere locatie BRMO.
Richtlijnen

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401