Anaerobe kweek

Kweek

Indicatie
Kweek
Deelgebied
Bacteriologie
Techniek
Zie banale kweek
Doorlooptijd
5-10 dagen
Materiaal

Pus, weefsel of uitstrijk.

 

Afnamemateriaal
Steriele container

ESwab

Blauwe uitstrijk
Bewaarcondities
Materialen: binnen vier uur
Referentiewaarden
Geen anaeroben gekweekt

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401