Entamoeba histolytica

Algemene informatie

Entamoeba histolytica is een parasiet, welke wordt overgebracht via besmet voedsel of water. In de meeste gevallen verloopt een infectie met Entamoeba histolytica asymptomatisch, echter in sommige gevallen kunnen milde diarree tot ernstige colitis of een leverabces ontstaan.
Deelgebied
Informatie
Richtlijnen

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401