Aeromonas spp.

Kweek/PCR

Een gastro-enteritis op basis van Aeromonas spp. is in principe self limiting.

Bij ernstige of langdurige klachten of immunogecompromitteerde patiënten kan (op basis van het resistentiepatroon) behandeling met ciprofloxacine of cotrimoxazol po gedurende drie dagen overwogen worden.

Indicatie
Aantonen van Aeromonas spp. in feces
Deelgebied
Moleculair / Bacteriologie
Techniek
PCR, indien positief kweek.
Doorlooptijd
3-5 dagen
Materiaal
Feces
Bewaarcondities
koelkast, max 24 uur
Referentiewaarden
Negatief/ Geen Aeromonas, Positief/ Aeromonas stam
Opmerkingen

Bij positieve PCR volgt kweek. De PCR wordt ingezet in combinatie met PCR naar Campylobacter spp., Salmonella spp., Plesiomonas spp., Shigella spp. en Yersenia spp.

Afnameinstructies

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401