< Terug naar Onderzoeken

Afname OGTT

Wacht op tekst

U kunt alleen bij ons terecht als u een afspraak heeft. Via de button hierboven kunt u online een afspraak maken. Dan ziet u meteen of onze vestigingen bij u in de buurt zitten. Het is ook mogelijk om telefonisch een afspraak te maken. U kunt hiervoor bellen naar 085 – 043 24 62.

Lukt het u niet om naar één van onze vestigingen te komen? Uw zorgverlener kan een huisbezoek voor u aanvragen.


Paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
Wij hebben dit nodig om te verifiëren dat u de verzekerde bent.
Lees meer over deze verplichting

 


Patiëntbericht of aanvraagformulier (niet verplicht).

Zorgverzekeringspas (niet verplicht).
Als u uw zorgverzekeringspas meeneemt, kunnen wij de kosten meteen declareren bij uw zorgverzekeraar.

Onderzoek waar u nuchter voor moet zijn

Bij bepaalde onderzoeken is het nodig dat u nuchter bent als u uw bloed laat afnemen. Bij een ‘’glucose nuchter’’ onderzoek is dit altijd het geval. De mogelijkheid bestaat dat uw zorgverlener u vraagt om ook bij andere onderzoeken nuchter te zijn. U kunt het beste ’s morgens vroeg bij SCAL en Eurofins Clinical Diagnostics langs komen voor bloedonderzoek, zodat u daarna weer gewoon kunt eten en drinken.

Nuchter zijn houdt in:

  • U mag minimaal 10 uur van tevoren, dus vanaf de avond voor het onderzoek tot het moment van de bloedafname de volgende ochtend, niet eten of drinken;
  • U mag wel water, thee of koffie drinken, mits zonder suiker, zoetje en/of melk, en thee zonder smaakje;
  • U mag niet roken;
  • U mag geen kauwgom gebruiken;
  • Indien u medicijnen gebruikt, mag u uw medicijnen gewoon innemen.

Onderzoek naar uw lipidenprofiel (cholesterol) maar waar u niet nuchter voor hoeft te zijn

Als uw bloed moet worden afgenomen voor een lipidenprofiel (cholesterol onderzoek), en uw zorgverlener u niet heeft gevraagd om nuchter te zijn, dan is het wèl belangrijk dat u op de ochtend van de bloedafname en op de avond ervoor geen vette maaltijd eet.

Onderzoek naar spiegels van geneesmiddelen

Als uw bloed onderzocht moet worden op geneesmiddelen, is het belangrijk dat u het tijdstip van de inname van het geneesmiddel en het tijdstip van de bloedafname op elkaar afstemt.

Als het gaat om een geneesmiddel dat u meerdere keren per dag in moet nemen, dan is het van belang dat u bloed laat afnemen kort voordat u het geneesmiddel weer moet innemen. Dat geldt ook voor antibiotica en veel medicijnen die worden gebruikt bij psychiatrische aandoeningen.

Echter bij lithium en andere geneesmiddelen die u maar één keer per dag moet innemen, moet de bloedafname juist ongeveer 12 uur na inname van het geneesmiddel plaatsvinden. Uw zorgverlener zal u duidelijk uitleggen hoe het zit met de medicijnen die u gebruikt.

Wij prikken u in uw elleboogholte. Wij zullen, voordat wij u gaan prikken, vaak eerst een elastische band om uw bovenarm plaatsen. Dit wordt gedaan omdat geschikte aders voor bloedafname soms lastig te vinden zijn. De bloedafnamemedewerker prikt vervolgens in de ader en vult één of meerdere buisjes bloed. De hoeveelheid is afhankelijk van het aantal onderzoeken dat door uw zorgverlener is aangevraagd. Tijdens het vullen van de verschillende buisjes hoeven we uw arm niet steeds opnieuw te prikken. Als er genoeg bloed is afgenomen wordt de naald uit uw arm gehaald. Na de bloedafname wordt de plek waar de naald is ingegaan even dichtgedrukt met een gaasje en plakken wij bij u een pleister op.

Heeft u moeite met bloedprikken of ziet u er tegenop? Zeg dat gerust tegen onze medewerkers. Zij kunnen u daar mee helpen. Heeft u echt last van prikangst of weet dat u moeilijk te prikken bent? Geef dit aan als u telefonisch een afspraak maakt. Wij zullen dan extra tijd voor u reserveren.

Maakt u online een afspraak? Dan kunt u de optie ”angstig of moeilijk te prikken” aanklikken. Er wordt dan extra tijd gereserveerd.

Heeft u een baby tussen nul en drie maanden oud? Dan prikken wij uw baby bij u aan huis. Een huisbezoek voor uw baby kan door de verwijzer voor u aangevraagd worden. Heeft uw verwijzer dit niet voor u gedaan? Dan vragen wij u contact op te nemen met uw verwijzer, zodat dit alsnog aangevraagd kan worden.

 

Heeft uw kind een verwijzing gekregen voor een bloedafname? Dan kunt in onze online afsprakentool kiezen voor de opties ”Bloedafname kind 3 maanden – 6 jaar” of ”Bloedafname 7 jaar – 12 jaar”.

Op de hoofdlocatie (Rooseveltstraat 18) zijn meerdere collega’s aanwezig die uw kind kunnen begeleiden tijdens de bloedafname. Voor kinderen, ouder dan zes jaar en angstig, adviseren wij ook om naar onze hoofdlocatie te komen. U kunt ook telefonisch een afspraak maken.

De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld door onze klinisch chemicus, arts-microbioloog of apotheker. Binnen enkele dagen worden de resultaten naar uw zorgverlener gestuurd. Uw zorgverlener bespreekt de uitslag met u. De exacte doorlooptijd is afhankelijk van het type onderzoek.

Als dit onderzoek door uw zorgverlener is aangevraagd, valt het binnen het basispakket van uw zorgverzekering. Hiervoor geldt wel het eigen risico.