Von Willebrand cascadeonderz. (H901)* Activiteit wordt bepaald, indien afwijkend uitgebreid met antigeen en evt multimerenanalyse

Doorlooptijd
15 werkdagen
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
Von Willebrand factor
activiteit: 50-150%
antigeen: 50-150%
multimeren analyse:
Geen afwijkingen
Materiaal
2x Citraatbuis
Lab/sticker
Sanquin
Invoercode
FAC8
Verzendcondities
direct afdraaien, plasma afpipetteren, in
plastic buis invriezen. Op verzendbuis
materiaalsoort vermelden: citraatplasma
Minimale hoeveelheid
2 ml
Bewaarcondities
1j -20°C
Bron
Sanquin,
diagn. testen