Volledig bloedbeeld (Hb, Ht, Leuco, Ery, Thrombo, MCV, RDW)

Doorlooptijd
1 werkdag
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
Hb-referentie:
0-10 dagen: 8,1-14,3 mmol/l
10 dagen - 3 jaar: 6,8-8,1 mmol/l
3-11 jaar: 6,6-9,3 mmol/l
man >11 jaar: 8,5-11 mmol/l
vrouw >11 jaar: 7,5-10 mmol/l
Doorbelgrens: Hb: <5 mmol/l
Doorbelgrens: Leuco's: <2 en >25x10E9/l
Materiaal
EDTA-buis
Lab/sticker
Sysmex
Invoercode
VOLB
Minimale hoeveelheid
1 ml
Bewaarcondities
<4 uur: 20-25°C
>4 uur: 2-8°C
Binnen 8u diff uitstrijken
Bron
Sysmex XN 2000 Instructions for use
Scope
M315
CH.HCO.01