PT-INR

Doorlooptijd
1 werkdagen
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
Instelwaarde: 2-3,5
Doorbelgrens: >6
Materiaal
Citraatbuis
Lab/sticker
Overig
Invoercode
INR 
Scope
M315
CH.TRH.01