Natrium (altijd samen met Kalium)

Doorlooptijd
1 werkdag
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
136-146 mmol/l
Doorbelgrens: < 130 of >150 mmol/l
Materiaal
Heparinebuis met gel
Lab/sticker
Li-Hep C6
Invoercode
NAK
Minimale hoeveelheid
150 ul
Bewaarcondities
14 dagen: 15-25°C
14 dagen: 2-8°C
stabiel -20°C
Bron
Bijsluiter
(DxC700AU)
Scope
M315
CH.KCA.01