Helicobacter pylori

Kweek

Kweek met resistentiebepaling is geïndiceerd bij therapiefalen. Materiaal voor kweek dient zo snel mogelijk bij het laboratorium worden ingeleverd.
Indicatie
Aantonen van Helicobacter pylori in maag
Deelgebied
Bacteriologie
Techniek
Kweek
Doorlooptijd
1-2 weken
Materiaal
Maagbiopt
Afnamemateriaal
Bewaarcondities
Materiaal moet zo snel mogelijk naar het laboratorium worden gebracht.
Referentiewaarden
Geen Helicobacter pylori aangetoond
Opmerkingen

  • Antibiotica, maagzuurremmer en bismutpreparaten kunnen H. Pylori onderdrukken, leidend tot fout negatieve resulten. Voor betrouwbare diagnostiek gedurende vier weken voorafgaand aan de test geen antibiotica en/of bismutpreparaten gebruiken.

  • Biopten in fysiologisch zout insturen. Nooit in gaasjes wikkelen!

  • Biopten zo snel mogelijk naar het laboratorium brengen.


Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Afnameinstructies

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401