Beenmerg, kweek op mycobacterien, schimmels en histoplasmose

Indicatie
Aantonen van mycobacteriën, schimmels en gisten in beenmerg
Deelgebied
Kweek
Techniek
Beenmerg verdeeld over twee bloedkweekflesjes Myco/ F lytic of indien dit niet mogelijk is minimaal twee citraat buizen
Doorlooptijd
max. 42 dagen
Afnamemateriaal
Bloedkweek Myco/F lytic
Bewaarcondities
Kamertemperatuur, max. 24 uur
Referentiewaarden
geen mycobacteriën/ geen schimmels en geïsoleerde stam
Opmerkingen
Bloedkweekflesjes dienen bij voorkeur bedside beënt te worden. Zie ook de richtlijn voor het afnemen en inzenden van bloedkweken. Een positieve uitslag wordt doorgebeld door de arts-microbioloog.

Intercollegiaal overleg met medische specialisten

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar op 056258401