Afspraak maken voor vaderschapstest

Een vaderschapstest is een onderzoek waarmee wordt vastgesteld of iemand de biologische vader van een kind is. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een DNA-analyse. Er wordt een gedetailleerd rapport opgesteld met de DNA-profielen van de betrokken personen.

Binnen een gerechtelijke procedure is een rechtsgeldige vaderschapsanalyse met getuige noodzakelijk en kan de staalafname enkel plaatsvinden in de aanwezigheid van een aangestelde, rechtsgeldige persoon.

Hoe verloopt de test?

Deze test kan enkel aangevraagd worden via een advocaat of een arts.

De verpleegkundige in het afnamepunt zal aan de hand van een steriele wisser een wangslijmvliesafname doen (opnemen van speeksel aan de binnenzijde van de wang). Deze test is pijnloos en niet invasief. Het zelf binnenbrengen van stalen wordt niet aanvaard.

Gelieve voor afspraken contact op te nemen met ons secretariaat op 056.25.84.01